Manntallsliste for Nedre Gjelleråsfjerdingen i Aker sogn, januar 1843
Oslos historie © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2000-2002. Utgave 12.10 2002. Etter
original i Oslo byarkiv, Manntall Aker, eske 1840-1861. Se også et forord til denne kilden, et topografisk register (gårds- og
plassnavn) og et alfabetisk personregister.


Mandtalsliste for nedere Gjelderaas Fjerdingen i Akers Sogn for Aaret 1843

Raschsløke

48 Ole Olsen 23, dreng, kom fra Byen Vaaren 1842

49 Marthe Olsdatter 43, Pige, hører sognet til

Ødegaarden

44 (344) Hans Hansen 59, Forpagter og Skomager, betaler 120 Spd i Afgift

45 Marie Amunsd. 57, Kone

46 Jacob Christian 12

47 Jnger Marie 16

48 Ole Larssen 20, dreng, jnfløtet fra Eidsvold og fløter til Foraaret

Walle

Eterstad

Grønvold

Mad: Muus

Valle med Guldhaug

Engsie

22 (422) Nils Torgersen 54, Arbeidsm, hører sognet til

Mari Rasmusd. 59, Kone, do

23 Torger Nilsen 22, Arbeider, do

Gladengen eies af Garver Forset

24 Arne Gutormsen 41, Arbeidsmd, Enkemand, syge og sengeligende i 6 uger med Verk i den høyere side

25 Hans Marthin 8

26 Kierstie Sornsd. 45, Enke, hører sognet til

Malerhaugen

427 Lensmand Olsen 49, Ejer

28 Mad: Olsen 57

29 Karen Olsdatter 19, Pige, kom fra Høland i Høst 1842

Malerhaug stuen

Bygetomt 30 Ole Amunsen 54, Husejer, teglebrender, smaa forfatning, hører sognet til

31 Marthe Olsd. 56, Kone, do

32 Ole 15, do

33 Hans 11, do

— 34 Christian Olsen 29, Arbejsmand, do

35 Anne Hansd. 25, Kone

36 – Olaves 2 ½

Gurie Hansd: 56, Enche, paa egen haand

Malerhaug stuen Bygetomt

37 Ole Jensen 63, Husejer

39 Jensine 59, Kone

40 Julius Simensen 9, Fostersøn

Normands løken eller Egesløke

41 Mad: Jngeboe Eg 77, Enke, fløter til Byen til Faaraaret

42 Svend Erichsen 36, Dreng, hører Sognet til

43 Annethe Andersd. 29, Pige, do do

Martinie løken

44 Hans Paulsen 33, Skomager, Jnfløtet fra Frogns anex 14de April 1842 og fløter til Faaraaret

45 Kirstine Johansd. 38, Kone

46 Jnger Marie 13

47 Karen Haagine 10

48 Petter 7

49 Anthon 1

Rosendahl

50 M: Olsen 60, Vagtmester, foregiver at fløte til byen til Faaraaret

Mad: Olsen, Kone

52 3 Børn

Bergsløke

53 Fru Sørlie, Ejer

54 Carl 16

55 Frederich 14

56 Johan 10

57 Mensine 12

58 Student Buch, Lærer

59 Jofr Marie Hauskau, Husjomfru

60 Paul Erlansen 38, dreng, jnfløtet fra Toten 14de April 1842

61 Jnger Halgrimsd. 25, Pige, hører sognet til

62 Jørgine Johansd. 24, do, kom fra Drøbak for 3 Aar siden

Kampen

63, Halgrim Jonsen 51, Arbejdsmd., hører Sognet til

64, Gunild Tronsd. 52, Kone

65, Troen 15

Kampen

466, Nils Andersen, 47, Arbejdsmd., jtem Sognet til

67, Anne Jonsd. 49, Kone

68, Berthe 17

69, Karoline Olsdatter 7, Fosterbarn, Forsørges av Moderen

70, Marthe Pellersd. 38, paa Egenhaand, men fløter til Byen Februar 1843

Kampen, Bygetomt

71, Svend Ejlersen 57, Lak og Sokolade Fabrikant

72, Mad: Eilersen 56

73, Henderiette 24

74, Jonatan 15

Skrøderløken

75 Hans Jørgensen 31, Arbejdsmd, jnfløtet fra Aas sogn for 1 ½ Aar siden

76 Anne Marie Larsd. 36, Kone

77 Johan 9

78 Anthon 5 ½

Yterborgs løke

79 Johanes Frederiksen 27, Arbejdsmd, god forfatning og hører sognet til

80 Marthe Olsd. 31, Kone

81 Frederich 1

82 Oline Olsd. 13, Pige, hører sognet til

Aagebergs løkke

83 Børe Nilsen 47, Arbeidsmd, hører sognet til

84 Gunild Larsd. 33, Kone

85 Nils Christian 8

86 Anne Marie 16

87 Karen Mathe* 5

88 Johanes Christensen 35, Smed, jnfløtet fra Trøkstad og veret her i sognet 3 aar

89 Helene Erichsd. 27, Kone

90 Christian 5

91 Gulbran 3

— 92 Anders Olsen 25, Arbejdsmd, hører sognet, har stendigt arbeidet for Yterborg(?)

93 Kirstine Olsd. 32, Kone

94 Ole 1/4

Gadeløke

95 Ole Erichsen 27, Arbejdermd, kom fra Fedt i Somer

96 Randi Hansd. 25, Kone

97 Kirstine 2 ½, smaa kaaer

98 Karen 1/4

Frydendal

99 Christofer Paulsen 53, Ejer

500 Mad: Paulsen 54

1 Carl 10

Vaalereng

502 Stensgaard 66 Kiøbmand

3 Mad: Stensgaard 65

4 Valdemar 25

5 Carl 22

6 Jngebret Haagensen 25, Arbejdermd, gift i Solør

7 Karen Haagensd. 20, Pige

8 Karen Torstensd. 19, do

9 Jomfr Mina Prøtz 36, do huset

10 Christofer Endersen 21, Dagleyer

Vaalereng Bygetomt

11 Jens Christofersen 66, Husejer

12 Maren Jensdatter 50, Kone

13 Hans 17

14 Jngebor M: 15

Bygetomt

15 Hans Pedersen 44, Smed, Husejer

16 Abigel Syversd. 50

17 Maren Sofie 15

18 Pauline Gustava 11

— [Bygetomt]

19 Peder Rolfsen 42, Fisker

20 Mathene Svendsd. 39, Kone, understøtede af Akers Fatigcasse

21 Maren Kirstine 13

22 Randine 10

23 Petrolile Mathilde 5

24 Karen Sørine 1

— [Bygetomt]

25 Hans Petter Erichsen 52, Leier, kom for 6 Uger siden fra Opsloe

Bygetomt

26 Jacob Hansen 34, Husejer, Smed, hvor hajer kom og holder sig han siger at være drikkfældig (kan gjelde foregående, HPE,
dessuten usikker lesning)

27 Berthe Amunsd. 38

28 Harald 4

29 Amund 2

30 Petter Eliasen 22, Dreng, hører sognet til

31 Jørine Erichsd. 64, i huset

32 Erich Hanssen 35, Smedsven

33 Anne 46, lejer

34 Svend Andersen 19, oggersen

35 Peder Tomesen 31, Skomager

36 Marthe Marie 25, lejer

37 Maren Larsd. 49

.

Lukk meny