Manntallsliste for søndre Gjelleråsens underinspektorat, høsten 1841
Oslos historie Oslo 2000-2002. Utgave 12.10 2002. Etter
original i Oslo byarkiv, Manntall Aker, eske 1840-1861. Se også et forord til denne kilden, et topografisk register (gårds- og
plassnavn) og et alfabetisk personregister.


Mandtalsliste for Galgebjergs Fjerdingen i Akers Sogn for Aaret 1842

(bl a Caspersløkken)

med husnummer

.

Lukk meny