Manntallsliste for søndre Gjelleråsens underinspektorat, høsten 1841
 Oslo 2000-2002. Utgave 12.10 2002. Etter
original i Oslo byarkiv, Manntall Aker, eske 1840-1861. Se også et forord til denne kilden, et topografisk register (gårds- og
plassnavn) og et alfabetisk personregister.


Mandtals Liste for Gjelleraasens søndre Underinspectorat [høsten] 1841

Fjeldhuus

Storengen

Teisen

Teisenstuen

Tvetebraaten

Etterstad

Waalereng

74 L: Steensgaard 64, 33 byggetomter

75 Madame Steensgaard 63

76 Søn Carl Steensgaard 21

77 Christian Hansen 25, Tjener

78 Peder Haagensen 16, do

79 Karn Olsdatter 21, do

80 Marn Olsdatter 24, do

— [Waalereng]

81 Mand Jacob Hansen 31, Smed og Huuseier

82 K. Berthe Amundsdatter 35

83 Søn Harald Jacobsen 2 ½

84 Enke Jørgine Eriksdatter 62

85 Peter Eliasen 23, tjener

86 Jnderst Anne Nilsdatter 54

87 Søn Svend Andersen 16

88 Jnderst Mekel Olsen 30, Arbeidsmand

89 Kone Christine Johansdatter 34

90 Søn Andreas Larsen* 15

91 – Johan Mekelsen 3/4

— [Waalereng]

92 Jnderst Jacob Olsen 28, Arbeidsmand

93 Pigen Anne Marie Olsdt 25

— [Waalereng]

94 Jnderst Peder Tomasen 29, Skomager

95 do Gulbrand Evensen 66, do

96 Marn Larsdatter 48

97 Marte Marie Gulbrandsd: 24

— [Waalereng]

98 M: Jens Christofersen 65, Arbeidsmand og huuseier

99 K: Marn Jensdatter 50

100 Søn Hans Jensen 16

1 Datter Jnger Marie Jensdatter 13

— [Waalereng]

2 M: Hans Petersen 49, Smed og Huuseier

3 K: Abigel Syversdatter 50

4 S: Carl Hansen 21

5 D: Marn Hansdatter 14

6 – Pauline Gustava 10

7 – Charlotte 4

Walle

Grønvold

madame Muus – –

Malerhougen

23 Christen Olsen, 2 byggetomter

24 Mand Ole Jensen 62, Huuseier

25 Kone Johanne Hansdatt 58

26 Jensine Olsdatter 17

27 Julius Simonsen 8

— [Malerhougen]

28 M: Ole Amundsen 53, Teglbrender og Huuseier

29 K: Marthe Olsdatter 35

30 Søn Andreas Olsen 24

31 – Ole do 14

32 – Hans do 10

33 Jnderst Christian Olsen 28, Arbeidsmand

34 Kone Anne Hansdatter 24

35 Olaus Christiansen 1 ½

Gladengen

36 Jnderst Arne Gulbrandsen 40, Arbeidsmand

37 Enke Kirstine Sørensd. 44

38 Søn Hans Martin Arnesen 7

Rosendal

39 H: Olsen, Vagtmester

40 Kone Helene Olsen

41, 42, 43 3 børn

Ensøe

44 Jnderst Nils Thorgersen 53, Arbeidsmand

45 Kone Marie Rasmusdatt 58

46 Søn Thorger Nillsen 21

Eegs Løkke

47 Hans Torstensen 28, Tjener

Bergs Løkke

48 Frue Sørlie 41, 1 byggetomt

49 Søn Carl Sørlie 1<3>5

50 – Frederik do 12?

51 – Johan do 9?

52 d: Mensine do 11

53 Jomfru Heidiken 35

54 Student Buch 29

55 Helene Eliasdatter 49, Tjener

56 Jnger Halgrimsdatt 25, do

Campen

57, M: Halgrim Johnsen 50, Arbedsmand

58, K: Gunnil Tronsdatter 51

59, Søn Tron Halgrimsen 14

— [Campen]

60, M: S: Eilertsen 56, Lak-Fabrikant m.m.

61, K: Mad: Eilertsen 55

62, S: Jonatan Hagebart 14

63, D: Hendriette 23

— [Campen]

64, M: Nils Andersen, 46, arbeidsmand

65, K: Anne Jensdatter 48

66, D: Berthe Nilsdatter 16

67, Karoline Olsdatter 6

Martins Løkken

68, Jnderst Niels Nilsen 35, Snedker

69, Kone Randi Pedersdatt. 34

70, Christian Pedersen 41, Snedker

Waaler Løkken

71 Jnderst Ole Hansen 25, Arbeidsmand

72 Kone Marie Hansdatt 30

73 Jnderst Hans Andersen 50

74 Kone Anne Andersdatt 46

75 Marn Andersdatter 12

Frydendal

76 Christofer Poulsen 52

77 M: Poulsen 53

78 Søn Carl Poulsen 9

79 Marn Jensdatter 22, Tjener

Aageberg

80 Jnderst Børe Nilsen 42, Arbeidsmnd

81 Kone Gunnild Larsdatt 32

82 Søn Nils Christian Børesen 7

83 Datt. Anne Marie 15

84 – Karn 4

Ytterborgs Løkke

85 Johannes Frederiksen 26

86 Kone Marthe Olsdatter 30

87 Fredrik Johannesen 1/4

Grues Løkke

88 Jnderst Hans Jørgensen 30

89 Kone Anne M: Larsdatt 35

90 Johan Hansen 8

91 Anton Hansen 4 ½

Dalbæk

92 M: Ole Gulbrandsen 40, Huusmand

93 Kone Berthe Gulbrand: 30

94 Marn Marie Magdalene 1/8

.

Lukk meny