Manntallsliste for Nedre Gjelleråsfjerdingen 5. januar 1841
2000-2002. Utgave 12.10 2002. Etter
original i Oslo byarkiv, Manntall Aker, eske 1840-1861. Se også et forord til denne kilden, et topografisk register (gårds- og
plassnavn) og et alfabetisk personregister.


Mandtal Liste for nedre Gjelderaas Fjerding, 5. januar 1841

Engen

Engebret Amunsen 53, dagmester (?)

Kone Randi Sørine Hansdatt 58

Do Martin do 22

Datt Maren Engebretsdatt 17

Nygaard

Huusman Sven Hendrichsen 32

Kone Anne Larsdatt 31

Søn Lars Svensen 5

do Anders do 4

Datt Harstine Svendsdat 1

Barch Stampen

Johan Larsen 46, gamle og i sman. Forfatning

Kone Margrethe Christiansdat 63

Waaler-Eng

Her Taalbetjent Steensgaard 63

Mad: Steensgaard 62

Børn Charl Steensgaard 20

Tjenestefolk Christian Hansen 24

Arbeidskarl Jacob Hansen 18

Pige Daartil Alsdatt 19

Maren Alsdatt 21

Anne Alsdatt 21

Waaler Engen

Jacob Hansen 30, Smed

Kone Berthe Andersdat (?) 35

Børn Haral Jacobsen 2 ½

Enke Jørgine Erichsdatt 61

Tjenestedreng Peller Eliasen 22

Waaler Eng

Jnderst Hans Gulbransen 24, Skreder

Kone Marie Andersdatt 29?

Enke Haagine Pedersdatt 52

Dater Elen Olsdatt 15

Enke Anne Nielsdatt 53

Søn Sven Andersen 15

Waaler Eng

Jens Christofersen 67

Kone Marn Jensdatt 55

Børn Christofer Jensen 17

Do Haans* Jensen 15

datt Jnger Marie Jensdatt 13

Lina(?) Daartil Arnesdatt 3

Peder Tomasen 28, Skomager

Waaler Eng

Hans Pettersen 48, Smed

Kone Abigel Sørnsdatt 49

Børn Charl <Pett>Hansen 20

Datt Maren Hansdatt 13

Do Pauline Hansdatt 9

Do Sjalathe do 2 1/1 ?

Tjenestepige Andrine Andriasdatt 20

Malerhaugen

Jnderst Ole Larsen 30

Kone Berthe Endresdatt 34

Børn Karn Olsdatt 3/4

Malerhaugen

Ole Jensen 56

Kone Johane Hansdatt 53

Julius Simunsen 5

Grøndal

(Muus)

Wals og Guldhaug

Storengen

Ulven

Eterstad

Helsfyr

Tjenestefolk Ole Hansen 20

Niels Toresen 20

Elen Hansdatt 36

Katterine Gutormsd: 26

Einsøer

Lars Paulsen 29, Tegle Brændemester

Pigen Jngebør Hansdatt 21

Inderst Niels Torgersen 50

Kone Mari Rasmusdatt 53

Søn Christofer Nielsen 16

Do Torger Nielsen 20

Jnderst Christofer Amunsen 24

Kone skal blive Anne Hansdatt 23

Søn Olavus Christiansen ½

Gladengen

M. Arne Gulbrandsen 49

Kone Kistine Gulbrandsen* 43

Søn Hans Arnesen 6

Bergsløken

Fru Sørli 39

Børn Karl Sørli 13

Dat* Frederich do 11

Do Johan do 7

Datt Mensine Sørli 9

Jomfru Haudschud 33

Studen Buch 27

Fru Sørlis Tjenestefolk Søren Hansen 51

Jnger Halgrimsdatt 25

Helene Helgesdatt 49, leier noget Formun(?)

Kampen

Sven Elersen 54, 1 Bygetomt, Lach og Sokerlade Fabrikant

Kone Christine Elersen 56

Søn Hagebart Elersen 14

Datt Hendriette Elersen 24

Kampen

Huusman Ole Joersen 49

Kone Andrine Johnsdatt 26

Søn Johan Otto Olsen 2 ½

Datt Bolete Olsdatt 7

Kampen

Huusman Niels Andersen 45

Kone Ane Jens datt 46

Datt Berthe Nielsdatt. 15

Barn Karoline 5, til opfostring

Waaler Løken

Huusman Lars Christiansen 52, værthøv i Bygden(?)

Kone Maren Andersdatt 50, i to aars til vaaren uden atester

Søn Johan Larsen 17

Dat Maren Larsdatt 13

Dat Ane Larsdatt 10

Søn Christian Larsen 5

Yterbørløken

Børe Nielsen 41

Kone Gunil Larsdatt 39

Søn Niels Børesen 7

Datt Anne Børesdatt 15

Do Karen Børesdatt 4

Frydendahl

C: Paulsen 52

Mad: Paulsen 52

Søn Charl Paulsen 8 ½

Tjenestepige Kristine Andersdatt 21

Schrøder Løken

Inderst Jakob Jansen 46

Kone Marthe Olsdatt 40

Søn Jens Jacobsen 10

Datt Daartie Jacobsdatt 14

Kampen Mad: Martinis Løke

Ole Amunsen 52, Tæglebrender ved Egesværk, som var opsat for et Aar siden

Kone Marthe Olsdatt 54

Søn Andreas Olsen 23

do Ole Olsen 13

do Hans Olsen 10

— [Kampen]

inderst, Hans Andersen 52

Kone Anne Andersdatt 46

Søn Johan Hansen 14

Datt Maren Gorine do. 10

Haavind

osv

– –

Ødegaarden

Hans Hansen 58, Skomager

Kone Marn Amunsdatt 55

Børn Søren Hansen 23, Skomager

Do Ole Hansen 16

Do Jacob Hansen 10

Datt Ellen Oline do 21

Do Jnger Marn do 14

osv

Trosterud 5te Januar 1841

.

Lukk meny