Manntallsliste for Nedre Gjellerås fjerding 1840
2000-2002. Utgave 10.10 2002. Etter
original i Oslo byarkiv, Manntall Aker, eske 1840-1861. Se også et forord til denne kilden, et topografisk register (gårds- og
plassnavn) og et alfabetisk personregister.


Mandtals Liste for Nedere Gjelderaas Fjerding (1840)

Sørensløkken

252-254

Nygaard

255 Huusman Sven Hendriksen 33

256 Kone Anne Larsdatt 32

257 Søn Lars Svensen 5 ½

258 do Andreas Svensen 4

259 datt Kristine Svensdatt ½

WaalerEng

260 Taalbetjent Steensgaard 63

261 Mad: Steensgard 61

Tjenestefolk

262 Ole Nielsen 26

263 Maren Olsdatter 22

264 Karoline Olsdatt 26

265 Anne Kistine Olsd. 13 1/3, legslæm

— [Waalereng] huuseier og smed

266 Jacob Hansen 27, Smed

267 Kone Berthe Amunsdatt 33

268 Søn Haral Jacobsen ½

269 Enke Jørgine Eriksdat 61

— [Waalereng] Tjenestefolk

270 Petter 21

271 Anne Kistine Larsdatt 17

272 Hans Gulbransen 24

273 Kone Marie Nielsdatt 55

274 Enke Anne Nielsdatt 55

275 Søn Sven Andersen 15

276 do Christian Andersen 10

WaalerEng

277 Huuseier Jens Christophersen 63

278 Kone Maren Jensdatt 56

279 Søn Christopher Jensen 17

280 do Hans Jensen 14 ½

281 datt Jnger Marie Jensdatt 11 ½

WaalerEng

282 Huuseier og smed Hans Pellersen 48

283 Kone Abigel Syversdatt 48

284 dat Maren Hansdatt 12

285 do Pauline Hansdatt 8

286 do Jjulaate (S-?) Hansdatt 1 ½

287 Kone Maren Lovine (J-?) Olsdatt 23, Manden tjener paa Løren

288 datt Berte Gulbransdatt 1 ½

WaalerEng

289 inderst Ole Arnesen 25

290 Kone Elli Olsdatt 26

291 datt Olline Olsdatt 3

Qverner

292 Mad: Wulff 53

293 datt Thea Wulff 21

294 do Gustava Wulff 19

295 Enke Haugine Haalmen 76, Wilkaarskone

296 Tjenestefolk Jøran Halvorsdatt 30

297 Anne Andersdatt, nyder Understøttelse af Fattigkasen

Qverner Mølle

298 Thorger Amunsen 21, Møler Fulmegtig

299 Lars Svensen 42

300 Christine Olsdatt 36

301 Søn Lars Larsen 13

302 do Jørgen Larsen 16

303 do Johan Larsen 5

304 dat Thrisin Larsdatter 37*

305 Maren Larsdatt 11

306 Hellen Larsdatt 3

307 Lars Larsen 13

308 Andrias Andersen 25

309 Marthin Jensen 20

310 Mari Jørgensdatt 31

311 Olava Christophersd: 5 ½

Barkestampen

312 Johan Larsen 46, ilige to Folk ere meget svage til Helsen

313 Kone Margrethe Christensdatt 62

Kasper Løkken

314 Endre Khristophersen 63

315 Kone Kari Olsdatt 40

316 Søn Christopher Endresen 20

317 do Ole Endresen 14

Malerhaugen

318 lensmand Alsen 46

319 Kone Mad: Alsen 54

320 Tjenestepige Randi Paulsdatt 54

Malerhaugen

321 Ole Jensen 54, Huuseier

322 Kone Johane Hansdatt 54

323 datt Jensine Olsdatt 15

324 do Julius Olavus Samuelsen 5, til opfostring

Etterstad

Grønvold

(mad. Muus)

Walle

Guldhaug

Ulven

Ulven

Skryta

Nylene

366-370

Ensøe Teglverk

371 Huusman Lars Simensen 39

372 Kone Margrethe Andersdatt 38

373 Søn Martin Larsen 4

374 datt Anne Marie Larsdatt 7

375 Lars Paulsen 30, teglbrender

Kampen, Huusman

376, Olle Joensen 38

377, Kone Andrine Johansdat. 26

378, søn Johan Olssen 1 1/4

379, dat. Jnger Golete Ols datt. 6

Bergsløkken

380 Frue Sørli 39

381 Børn Charl Christian Sørli 12

382 do Frederich Sørli 10

383 do Johan Marthin Sørli 6

384 da Mensine Sørli 8

385 Jomfrue Pettersen 29

386 Jomfru Hanschud 32

387 Tjenestefolk Søren Hanssen 50

388 Pige Andrine Jonidatt 33

389 do Hellene Helgesdatt 47

Kampen

390 Husman Niels Andersen 43

391, Kone Anne Jensdatt. 44

392, dat. Berthe Niels datt. 14 1/4

393, barn Karoline Olsdatt 2 ½, For betaling af en pige i Byen

394, Ole Pederssen 38, vogter i Byen

Kampen

395, Huuseier Sven Ellersen 55, 1 Byggetomt, Lack og sokelade Fabrikant

396, Kone Christine Ellertsen 55

397, Jonatan Ellertsen 13

Halsett Løken

398 Ole Amunsen 52, Tægle Brender hos Rasmusen

399 Kone Marthe Olsdatt 55

400 Søn Christian Amunsen 26

401 do Hans do do 8

402 do Anne Kirstine do 16

403 Pige Anne Hansdatt 22

Waaler

Frydendahl

407 Christopher Paulsen 50

408 Kone Madame Paulsen 52

409 Søn Charl Christian Paulsen 7 ½

410 Pige Kistine Alsdatt 33

411 Tjenestepige Johane Christophersdatt 19

Ytterborgsløke

412 Huusman Børe Nielsen 42

413 Kone Gunil Larsdatt 38

414 Søn Niels Børesen 5 1/4

415 dat Anne Marie Børsdatt 13

416 do Karen Mathea Børsdatt 2 ½

Skrødersløken

417 Huusman Jacob Jansen 55

418 Kone Marthe Alsdatt 39

419 Søn Jens Jacobsen 10 1/4

420 do Daartia Jacobsdatt 14 1/4

Ka[m]pen Martini løken

421, Huusman Hans Andersen 57

422, Kone Anne Andersdatt 46

423, Søn Johan Hansen 12

424, Datt Maren Hansdatt 11

425, Karen Andersdatt 19

Kampen Egesløke

426, Husman, Ole Nielsen 36

427, Kone Ellen Ollsdatt 47

Bager Knudsens løke

428 Christian Christensen 58

429 Kone Kakil Knudsdatt 46

430 Søn Charl Christiansen 11

41 Do Hans Petter do 7

Konsul Reschs Løke

432 huusman Als Christiansen 34

433 Kone Marthe Tørgersdatt 34

434 Søn Karel Frederich Alsen 6

435 Do Christian Alsen 4

436 Do Frederich Alsen 3

437 Tjenestepige Randi Larsdatt 16

Jomfru Garmans Løkke

438 Jomfrue Garman 56

439 Tjenestefolk Johane Hansdatt 64

440 Anne Marie Paulsdatt 19

441 Huusman Jngebreth Jngebretsen 45

442 Kone Anne Hansdatt 63

443 Tjenestepige Johanne Paulsdatt 19

Haavind

osv

.

Lukk meny