Fortegnelse over Jordebrugene og deres Matrikulskyld, saaledes som samme befandtes ved 1838 aars Udgang i Akers Thinglag af Akers og Follougs (Follo) Fogderie, affattet ifølge Kongelig Resolution af 29de December 1838 [UTDRAG].

 


[Nyt Matr.-No., Gammelt Matr.-No., Det nye Matrikul-Nummers Navn, Løbenummere, Enhvers Løbenummers Navn, Opsidder, Gamle Skyld, Nye Skyld
Skylddaler, Ort, Skill., Sum Skylddaler, Ort, Skill.]

Akers Hovedsogn

87/213 Lakkergaarden, Sum 7-4-7

114a Lakkergaarden, Kjøbmand C. Schou, 7 495/943, 7-1-23

» 114b Brøvold, Bureauchef Ramm, 584/943, 0-2-0

» 114c, Lakkergaarden (Hytta), Fuldmægtig A. Stabel, 64/943, 0-0-8

88/214 Dæleneng nedre (Dolen-Eng), Sum 10-4-18

115a Sophienberg, Kjøbmand Rosenberg, 4 1184/1315, 4-2-9

» 115b Dæleneng nedre, Kjøbmand C. Schou, 4 284/1315, 3-4-6

» 115c Storengen, Garver Schou, 2 322/1315, 2-0-6

» 115d Marienberg, Slagter J. Andersen, 3/5, 0-2-17

» 115e Toldvagthuus, Christiania Toldkammer, 51/1315, 0-0-4

89/215 Dæleneng mellem,

116 Dæleneng mellem, Niels O. Young, 12, 10-4-19

90/216 Dæleneng øvre, Sum 13-4-2

117 Sorgenfri, Professor Keyser, 5, 3-4-2

» 118a, Dæleneng øvre, Vognmand Christophersen, 5, 3-4-2

» 118b, Do [Dæleneng øvre], Gartner Hansen, 5, 5-0-0

139/50,49 Tøyen (Toden) med Kjølberg,

186 Tøyen, Universitetet, 4 Skp, 61-4-13

140/– Grønlands Bordtomter,

187, 2/9 Parter af Lodden No. 1, Kjøbmand C. Henricksen, –, 0-3-12

» 187b,- – -(osv.) til » 187r

141/– Vikværings-Pladsen, Sum 5-3-14

188a Vikværings-Pladsen, Slagter Nordbye, –, 1-4-12

» 188b, Do, Gartner Jensen, –, 3-4-2

142/209 Aakeberg, Sum 7-3-3

189a Aakeberg, Major Ytteborg, 13 733/915, 7-2-14

» 189b Kolera-Kirkegaarden, 182/915, 0-0-13

143/– Provst-Engen,

190 Frydendal, Christopher Poulsen

» 191 Lille Provst-Engen, Kjøbmand H. Voxen

» 192 Sørinelyst, Major Ytteborg

» 193 Sommerfryd, Kjøbmand D. Simensen

» 194 Lille-Engen, Garver Schou

» 195 Sommerro, Lars Eriksen

» 196 Tidsfordriv, Kjøbmand J. A. Hansen

» 197 Schrøder-Løkken, Vognmand Grue

144/– Bergs-Løkken,

198 Lillebergs-Løkken, Fru Sørli

» 199 Christiansberg, Major Ytteborg

» 200a Udsigten østre, Bager Eeg

» 200b Do. [Udsigten] vestre, Madame Martini

» 201 Petersberg, Consul Resch

» 202 Lilleberg, Do.

» 203 Normanns-Løkken, Bager Eeg

145/– Valle øvre,

204a Malerhaugen, C. Olsen

» 204b Kongs-Løkken, Madame Muus

» 205 Flatengen, Grønvold, Aas-Løkken og Lade-Løkken, Do.

» 206 Valle-Løkken, Kjøbmand Scheel

» 207 Helsfyr, Lensmand Poulsen

146/– Ulven (Ulfvin),

208 Ulven, Thomas Hansen

147/– Teisen (Tesen),

209 Guldhaug, Kjøbmand Scheel

» 210a Didriks-Engen, Kjøbmand C. Rasch

» 210b Rasche-Løkken, Lensmand Poulsen

» 211 Thveite-Broten, Høker A. Schjerven

148/– Valle nedre,

212 Endsjø, Kjøbmand Kokkinn

» 213a-214a Rosendal, Gulbrand Løken

» 213b-214b Jorddal, Slagter H. Caspersen

» 213c-214c Glad-Engen, Portner Olsen

» 213d-214d Østerdal, Madame Østerdahl

149/218 Oslo Ladegaard,

215a Oslo Ladegaard, Høiesteretsassessor Juul

» 215b Sørengen, Kjøbmand T. Olsen

» 215c Thorgers-Løkken, Peder Tharaldsen

» 215d Trane-Løkken, E. B. Stenersen

» 215e Casper-Løkken, Jens Caspersen

» 215f Kampen nedre, Fru Sørlie

» 215g Do. [Kampen] øvre, Bager Eeg

» 216a Store Morseng-Løkken, Biskop Sørenssen

» 216b Thorshavnen, Biskop Sørenssen

» 461a En Løkke, Biskop Sørenssen

» 217 Tomt til Huset No. 5 i Oslo med Hauge og Løkke, Slagter Børre Jacobsen

» 218 Mindet, Generalinde Meyer

» 219 Lille Morseng-Løkken, Fru Selmer

» 442 Endeel Huustomter paa Grønland og i Tøiengaden, Lensmand Poulsen og Gulbrand Løken

» 443 Jacobsens Løkke, Gartner Hansen

» 444 Enerhaugen (Valkeberg), lensmand Poulsen

» 445 — 459 do

» 460 St. Halvards Kirkegaards-Tomter, Christiania Kirke

» 461a Huustomt, Oslo Fattigvæsen

» 462 Kysene (Kisan), Toldbetjent Bakke og Slagter Christen Fredriksen

» 463 Kysene, Toldbetjent Bakke

» 464 Qværner Barke-Stampe, Kjøbmand Ziølner

» 465 Justits-Pladsen paa Galgeberget, Staten

» 466 ) Huus og Haugetomter, Slagter H. Caspersen

» 467 )

» 471 )

» 468 Do og Haugetomt, Hans Olsen

» 469 Do Do, Jens Hvidsteen

» 470 Do Do, Peder Hansen

» 472 Do Do paa søndre Side af Hospitalsbroen, Slagter Jørgen Pedersen

150/219 Saxegaard,

220a Saxegaard, Høiesteretsassessor Lange

» 220b Do [Saxegaard], Grosserer J. Meyer

151/– Tolder-Løkken,

221 Allun-Verket og Tolder-Løkken, Grosserer J. Meyer

152/– Munkehagen søndre,

222 Munkehagen søndre, Assessor Smith

153/220 Basberg og Lade-Løkken,

223 Basberg og Lade-Løkken, Oslo Hospital

154/– Munkebroten og Munkehagen nordre,

224a-225a Svingen, Madame Grue

» 224b-225b Lille Ekeberg, Handelshuset Heftye&Søn

155/– Bager-Engen,

226 Bager-Engen, Oslo Hospital

156/220 Munke-Eng store,

227 Munke-Eng store, Do [Oslo Hospital]

157/220 Munke-Eng lille,

228 Munke-Eng lille, Do [Oslo Hosiptal]

 

158/– Kalve-Løkken,

229 Kalve-Løkken, Assessor Smith

159/– Anefeldt,

230 Anefeldt, Biskop Sørenssen

160/– Capitels-Jordet,

231 Capitels-Jordet og Blegedammen, Do [Biskop Sørenssen]

161/– Bispegaarden,

232 Bispegaarden, Do [Biskop Sørenssen]

162/– Svens-Engen,

233 Svens-Engen, Høker F. Rasmussen

163/– Vaaler-(Wolen)-Engen,

234 Vaaler-Engen, Kjøbmand Steensgaard

164/– Nygaard,

235 Nygaard, Biskop Sørenssen

165/– Etterstad (Eitjulstad),

236 Etterstad, Knud Vaaler

166/212 Bryns-Eng,

237a Bryns-Eng, Stiftamtmand Thygesen

» 237b Pløens-Løkken, Fru Bjerknæs

167/211 Teisen-(Tesen)-Eng,

238 Teisen-Eng, Raadmand Flock

168/218 Fjælhuus,

239a-240a Fjælhuus søndre, lensmand Poulsen

» 239b-240b Do [Fjælhuus] nordre, Kjøbmand Rasch

– – – –

178/83 Ryen

179/206 Qværner,

255a Qværner-Ødegaarden, Kjøbmand Chr. Sørensen

» 255b Qværner, Madame Wulff

» 256 Saug-Stuen, Kjøbmand Berg

180 Ekeberg

– – –

251/– Tomter i Lakkegaden og Smalgangen

252/– Tomter paa vestre Side af Lakkegaden og nordre Side af Grønland

253/– Grunderne paa søndre Side af Grønland

.

 

Lukk meny