Nidaros erkebiskopstols jordegods – Sankt Olavs jorder – sønnafjells
Jord. Norsk eiendomshistorie, publisert på © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2002-2003. Utgave 11.02 2003.


Eiendomskataloger [11.02 2003].

Kilder

.

Lukk meny