Erkebispegodset på Toten 1577-1578: Niels Krabbes godsforlening
Jord. Norsk eiendomshistorie, publisert på © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2002-2003. Utgave 11.02 2003. Gjengitt etter
Akershus lens jordebok 1577-1578 i Riksarkivet, Lensregnskaper, Akershus len, nr. 1.1, fol. 459a-b og 471b.


Enger 1 pund 1 fj. malt, foring 1/2 daler, vissøre 2 skill. 2 alb., leding 2 skill.

Gile: har Nils Krabbe, 2 pund mel, 2 pund malt, foring 1/2 daler, vissøre 2 skill. 2 alb., leding 2 skill.

3 gårder som Nils Krabbe har i forlening:

Røning 1 hud, erkeb.gods

2 og 3: Røning, av Hammergods

Grimstad 1 ort

Fragård ødegård 1 fj. malt

Sivesin, 3 gårder, betalte foring, vissøre og leding, men ikke krongods, ikke stigtsgods

SUM Nils Krabbes forlening: 2 pund mel, 2 pund 1 fjering malt, 1 hud, foring 1/2 daler, vissøre 2 skill. 2 album, leding 2 skill.

.

Lukk meny