Riktig manntall og skattlegg over Domkirke
sogns borgere, innvånere og utliggere, 4. juni
1683

Trondhjem bys borgerskap og befolkning 1681-1730 © Torkel Rønold
Bråthen 1997
. Utgave 04.07 2002 (kontrollert) av og for
kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo
1997-2002.
Gjengitt etter original i Statsarkivet i Trondheim, Trondheim
Magistrat
, D. Økonomiforvaltning, Da. Skattemanntall, 1. Skattemanntall
1683-90, 1683 legg A. Domkirkens sogn.


Hele teksten er utgitt i Trondhjems borgerskap 1680-1730. Utvalgte kilder
(2000)
.
.

Lukk meny