Foredrag ved HIFO-seminaret (Den norske historiske forening) i Stavanger 11. mai 2003
Tore H Vigerust, Oslo 1.1, 7.3 og 12.5 2003


Stavanger bys befolkning 1680-1730. Fordeling av yrker og sosiale grupper.

Foredraget forsøker å inndele og tallfeste byens voksne befolkning etter sosiale grupper, yrker, bosteder og formuer. Utgangspunkt er ca 30 borger- og
skattemanntall fra tiden 1673-1743, alle publisert, sammen med et biografisk register, kilderegister, yrkesregister og slektsnavnsregister, på Vigerust Nett.[Gjennomført etter planen.].

Lukk meny