Fortegnelse på endel (vedlikeholds-)mangler på Kontorets stuer langs Øvregaten, 22. juli 1713
Kilder vedr. det hanseatiske kontor i Bergen, se også Bergen bys befolkning 1700-1730 © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo
2000-2003. Utgave 13.10 2003. Gjengitt etter Archiv der Hansestadt Lübeck, bestand 51-14, trykt Findbücher 9 (Lübeck 2002): Archiv der
Bergenfahrerompanie zu Lübeck und des Hansischen Kontors zu Bergen in Norwegen von (1278) bzw. 1314 bis 1853. Nr. 734. Verzeichnis der Gärten am
Kontor 1713.


Forteignelße paa Eendeel i Overgaden forefindende Bröstfeldigheder.

Fiine Gaardens gade langs med Planckewerkit er forlaug, og der foruden paa adskillige Steder Bröstfeldig.

Soll og Revels gaardens gade ere forlaug, og nogle Steder megit Bröstfeldige, helst neden for Jacob Rickes huus.

Jmellem Holmedallen, og Contoirs winkiellers hauge er Weiten og Rendesteenen ilde anlagt saa at nedgangen sammesteds er meget Besverlig, helst i windter
tider.

Holmedallens gade findis og forlaug og behöver at forhöyes.

Jmellem Hinrich Lexou og Tygge Glasmager findis en Bröstfeldig Rendesteen.

Jacobs Fiordens og Svens gaardens gader ere paa adskillige Steder Bröstfeldige og ujefne.

Fra Weiten wed Dirich Schröders og til den Weite som löber imellem Willum Prang, og Jacob Ertmand er Rendesteenen Bröstfeldig, hvor til svarer Bue og
Breisgaarden den halve deel og Dirich Schröder, Hinrich Mejer Arens og Willum Prang den anden halve deel.

Jmellem Willum Prang og Jacob Ertman er Rendesteene Bröstfeldig, og giordes fornöden at repareris og til deelis.Bergen d. 22 Jujy Ao 1713. ?molwadtz.

Rigtig Copie testerer N: Thune.

.

Lukk meny