Kongebrev til biskop Niels Randulf om Kontorets lover, 15. april 1690
Kilder vedr. det hanseatiske kontor i Bergen, se også Bergen bys befolkning 1700-1730 © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo
2000-2003. Utgave 13.10 2003. Gjengitt etter Archiv der Hansestadt Lübeck, bestand 51-14, trykt Findbücher 9 (Lübeck 2002): Archiv der
Bergenfahrerompanie zu Lübeck und des Hansischen Kontors zu Bergen in Norwegen von (1278) bzw. 1314 bis 1853. Nr. 693. Verbot der Niederlassung in
Bergen und der Annahme des Bürgerrechts für Handelsgesellen des Kontors vor Beendigung ihres Dienstes am Kontor (Teilabschrift durch den Kontorsekretär
Johan Brun aus den Privilegien)
.


5.

til Doct: Niels Randulf

Vor Naade tilforn Eftersom de Contorscke der i Vor Kiöbsted Bergen deris privilegium i blant andet formelder, at ey nogen contorscke Kiöbsvend sig der i byen
maa nedsette eller borgerskab tage, förend hand sine Regenskaber hoß sin principal aflagt hafuer, og dorfore tilbörlig qvitering bekommet, saa og af contoretz
forstander Testimonium ante actæ vitæ erlanget; Daa er Voris Allernaadigste Villie og befalning at Du Præsterne i bemelte Bergen tilholder, herefter ingen af
Det bergenske contoirs forvaltere eller Kiöbsvene til ægteskab at trolove eller Vie, förend de nöyagtig Attester fremviser at de deres skyldighed i forskrefne
maader fylles giort haver dermed etc.

Hafniæ den 15 April 1690.

Hanc Copiar authentico suo originali omnibus pinctis, ac clausulis conformem attestor H Brun Secretarig m.m.

.

Lukk meny