Manntall over Ridderskabet i Danmark, ca 14. september 1536
Adel, utgitt av Adelsprosjektet © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1984-2002. Utgave 08.11 2002. Gjengitt (lettere redigert)
etter Tegnelser over alle Lande fra 1536, trykt i Danske Magazin. 3.rk.VI (Kjøbenhavn 1860), s. 55-57. I originalen er det satt inn køris (†) ved en del personer,
men det må dreie seg om yngre innførsler, og utelatt nedenfor Brevet som følger etter i kopiboka er datert 14/9..


Ridderskabett wdtj Skaane

Tyge Krabbe

Her Axell Bradhe

Her Trudt Gregerssen

Her Holgerdt Gregerssen

Her Mogens Gyllenstiernn

Her Knvdt Billde

Her Movrits Ollssen

Her Claues Podbusk

Her Axell Wgerop

Her Jachop Trolle

Borge Jenssen

Arffvedt Jenssen

Gerdt Jenssen

Jep Tordssen

Knvdt Gedde

Jep Falke

Aage Knvdtssen

Jørgenn Wrne

Mester Claues Wrne

Jachop Ged

Kelld Bingh

Knvdt Sparre

Her Hans Skovgaardt

Esky Billde

Her Claues Byllde

Jachop Sparre

Jørgenn Jenssen

Jørgenn Daa

Mattis Tomssen

Jørgenn Ogessen

Lage Bragde

Jens Bragde

Jyrgen Bragde

Ridderskaff wdtj Sielandth

Her Hans Billde

Her Mattis Erikssen

Her Anders Billde

Her Oluff Rosenkrands

Niels Vincents

Her Knvdt Rudt

Siurdt Grubbe

Hans Rudt

Erike Christofferssen

Christoffer Hake

Claues Erikessen

Marquardt Themandt

Erike Daa

Basße aff Sørøp

Emikee Ottssen

Niels Marquardtssen

Knvdt Ebbessen

Laurits Jenssen

Olluff Skinkell

Jachim Beke

Niels Fickssen

Jens Rosengaardt

Claues Rosengaardt

Mester Christoffer

Peder Skram

Hans Wrne

Axell Arnffelld

Henrike Arnffelld

Torbernn Arnffelld

Axell Wrne

Peder Rud

Bent Biilde

Torben Biilde

Erick Knudtzøn, Knudt Ebbesens søn

Erick Matzen

Las Iwersszen til Eellingord paa Halsnees

Ridderskaff wdtj Fyenn

Wulffgang Wthennhoff

Her Johann Wrne

Niels Billd

Mikell Brokenhusße

Johann Brokenhusße

Jørgenn Henningssen

Dirike Henningssen

Jahann Friis

Jachim Hardenbergh

Eyler Rønnov

Knudt Wrne

Jachop Norby

Jesper Daa

Hans Jenssen

Jachop Brokenhusße

Claues Brokenhusße

Werner –

Peder Broke

Erike Matssen

Mogenns Loduigssen

Regnoltt Hederstorp

Claues Daa

Christoffer Hvitffelldt

Anders Emikssen

Knvdt Ottssen

Christoffer Pallissen

Tønne Tønnssen

Niels Steenn

Bus Skenkee

Han van Melenn

Axell Fickessen

Korfits Hardenbergh

Algud Pederssen

Skinkell

Ebbe Mvnke

Per Norby

Olluff Norby

Anthonius Bryske

Gerdt Bryske

Claues Bryske

Bild Nielssen

Axell Nielssen

Jørgenn Gyllenstiernn

Erik Hovenskilldt

Peder Brokenhusße

Povell vann Anffellde

Henrick Friiss

Tymme Skrandy

Claues Brockenhwse

Ridderskaff wdtj Jvtlandth

Her Mogens Gøye

Her Prebørnn

Erike Banner

Mogens Mvnke

Her Mogens Billde

Her Offve Lvnge

Peder Ebbessen

Axell Jvll

Axell Perssen Gyllenstiernn

Knvdt Perssen Gyllensternn tiill Tym

Otthe Gyllenstiernn

Gabriell Gyllenstiernn, Resstrop

Christoffer Gyllenstiernn

Her Jachim Lycki, Østrup

Envolld Jvll

Niels Jvell

Axell Rosenkrands tiill Langting

Eyler Hardenberke tiill Mattrop

Jørgenn Skoffgaardt, Skoffgordt

Loduigh Mvnke

Claues Albretssen, Damsgordt

Rasmus Skade

Niels Markordssen, Melgordt

Mikell Nielssen, Kollerup

Erike Nielssen, Kye

Anders Skiell

Peder Skram, Wolbierg

Erik Skram, Teelle

Hartuigh Tomssen

Manderop Holke, Barridtskoff

Jffver Skell

Eyler Lycke, Tanderup

Jens Jvll, Heyßelmedh

Kiell Krabbe

Chresternn Sommer, Gendervp

Mester Anders Skoffgaardt

<Anders Jachopssen till Holbekgordt>

Jffver Friis

Her Chresternn Friis

Peder Styggi

Peder Jvll

Pallj Splid

Pallj Bangh

<Povell Stigssen>

Mester Splid Fassi

Mester Niels Friis

Erike Steenn

Chresternn Stygge

Jahann Baggi

Jeppe Brvnn

Jeppe Friis

Nels Jensen tiill Brodskoff

Lucas Krabbe till Østergaardt

Mogens Koosß till Ørndrop

Jahann Porsße

Mvs wdtj Morsße

Chresternn Hardbo

Anders Jachopssen tiill Støffringardt

Christoffer Rosenkrands tiill Skierne

Christoffer Krusße

Peder Krusße

Mortenn Rodt tiill Waarst

Søffren Mvnke

Jahann Brokenhusße till Lerbeke

Niels Skell

Mogens Jvll till Wstrop

Mester Gvndj Langhe

Niels Kieldssen

Mester Jffver Kieldssen

Niels Langhe

Gvndj Langhe

Chresternn Glob

Matis Grønn

Anders Chresternssen tiill Quelstrup

Henrike Biørnssen

Thomes Galnskytthe

Niels Klauessen

Terkell Klauessen

Otthe Clauessen

Hartuigh Skram

<Jørgenn Skram>

Offve Pederssen

Terkell Pederssen

Christoffer Mvnke

Albrett Skell

Envolld Jenssen tiill Wisborg

Anders Rytther

Jffver Lycke

Niels Axellssen tiill Steensballj

Styggj Styggj

Jørgenn Styggj

Christoffer Styggj

Erike Styggj

Niels Mvnke till Gessingordt

Hans Laurtssen i Kiergaardt

Torloff Bille

Jørgenn Billde

Marquord Erikssen

Niels Mogenssen

Jffver Krabbe

Jens Nielssen

Lucas Krabbe

Erike Høgh

Eskell Høgh

Erike Kooss

Mester Mogens Koosß

Jørgenn Nauell

Claues Jverssen

<Baggj Griis>

Jost Anderssen

Lasß Luno

Niels Luno, tiill Rudgodt

Peder Mwnck til Komdrvp

Jens Tomssen

Thomes Thomessen

Erick Jwll tiill Heegordt

Jens Marquorssen

<Stygh Paarss>

Vnge Jens Juell

Wnge Maghens Jwell

Lawris Westeny, Hagstedt

Jonn Matssen

Jørgenn Splydth

Offe Lawritssen

Niels Fryss til Waskiergardt

Mickell Nelsen till Gerholm

Henrick Nielssen

Jahann Baghe

Cristern Faßy

Peder Hardboæ till Nielstrup

Christoffer Mwnck

Claues Sestede

Henrick Stampæ

Ridderskaff paa Møønn oc Laalandth

Albrecht Gøye

Claues Egerdssen

Her Johan Randsßov

Her Otthe Krvmpenn

Knvdt Gøye

Anders Gøye

Erike Mogenssen

Sty Porsß

Ridderskaff paa Falster oc Lavennde [Langeland]

Skake Randßov

Jørgen Venstermand

Lauritz Knoob

Per Falster

Mogens Falster

Josep Falster

Arnt Olldestatt

Mattis Lvd

Claues Daa

Henningh Wolstrop

Peder Laurtssen

.

Lukk meny