Krigsskatt av adelens jordegods i Schleswig og
Holstein, september 1534 (i dansk oversettelse)

Adel, utgitt av Adelsprosjektet © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore
Hermundsson Vigerust)
, Oslo 1988-2002. Utgave 19.10 2002. Gjengitt
etter utgaven Rentemester Hieronymus Kuens Kvittantse-Fortegnelse fra
September 1534
(i dansk oversettelse av den tyske teksten) Danske
Magazin
4.rk.III (Kjøbenhavn 1871), s. 65-70, der etter original i
Rentekammerarkivets kronologiske samling. Se også andre kilder fra
Schleswig-Holstein.


Fortegnelse over de Kvittantser, som jeg efter Hr. Detloff Rewentlows
Befaling udstedte Løverdagen efter Egidii i Kiel for den Skat, som
Godsejerne (die Lanthsassen) have udgivet «von iren leuten» til Hertug
Christians Krigsforetagender Anno D. 34.

Wolmer Wonsflith for 66 mk Lybsk.

Marqwart Sestede paa Ornum for 21 mk Lybsk.

Klaus Ranzow paa Rarstorp for 60 Gylden Mønt.

Fruen paa Nygenhus for 56 Gylden 16 ß. Der mangler endnu 2 mk for at
Summen bliver udfyldt til 58 Gylden.

Brødrene paa Niggenhus for 322 Gylden 12 ß. Der mangler endnu 2 mk 4 ß
for at Summen bliver udfyldt til 324 Gylden.

Ewalt Meinstorp paa Apendorp for 21 mk Lybsk.

Andres Ranzow paa Salzau for 210 mk.

Hinrick Ranzow paa Nygendorp for 48 mk.

Goßke von Alleuelde paa Saxtorf for 117 mk.

Otte Pogwisch paa Bitzsehe for 75 mk.

Beneditz Ranzow paa Quarnbek for 96 mk.

Hennicke Ranzow paa Hogenvelde for 69 mk.

Keyge Ranzow paa Panker for 75 mk.

Eler Ratelow paa Arlevad for 117 mk.

Peter Peterßen paa Unevad for 18 mk.

Johan Peterßen paa Gintoff for 15 mk.

Otte van Qwalen for 51 mk.

Hinrick Rantzow paa Oldenburg 444 mk.

Keyge Sestede paa Northsehe for 117 mk.

Jachim Blesse paa Rostorp for 78 mk.

Wolff Pogwisch paa Dobersdorf 66 mk.

Schack Ranzow paa Helmsdorff 105 mk.

Emicke Ratelow paa Fuderkampe 102 mk.

Ewalt Sestede paa Kluwendike 105 mk.

Kersten Withorp 6 mk.

Goßke van Alleuelde paa Königsförde 102 m.

Summa Summarum 2.783 mk 18 ß

.

Lukk meny